En jij? Wil jij worden begraven of gecremeerd?

Een vraag die voor velen van ons al niet heel vanzelfsprekend is aan de keukentafel, maar die ook niet veel ruimte laat voor eigen invulling. Naast Ter beschikking stellen van de wetenschap – en bij hoge uitzondering een zeemansgraf – zijn er nog geen alternatieven voor wat er met een lichaam na overlijden kan gebeuren. Het lijkt erop dat hier verandering in gaat komen, mogelijk al zeer binnenkort.

Oplossen als oplossing

De Gezondheidsraad heeft kortgeleden besloten geen bezwaren te zien in Alkalysche Hydrolyse – ook wel resomeren genoemd. Hierbij wordt het lichaam van een overledene opgelost in vloeistof door middel van een scheikundig proces. De botten die vervolgens overblijven worden vermalen tot een poeder. Dit zou – net als de as na crematie – aan nabestaanden kunnen worden meegegeven.

Deze nieuwe techniek – die al in een aantal Amerikaanse staten is toegestaan – zou beduidend minder belastend zijn voor het milieu dan begraven of cremeren. Onder meer om die reden heeft Minister Ollongren nu ‘groen’ licht om de Wet op de Lijkbezorging met deze mogelijkheid aan te vullen. Het is nog niet zo ver, maar de verwachting is dat het niet heel lang meer duurt voordat resomeren in de praktijk mag worden toegepast

Composteren

En dan is er een andere een ontwikkeling die nog een stapje verder gaat: composteren, waarbij het lichaam van de overledene in koolstofrijk materiaal wordt gelegd en door bacteriën wordt afgebroken. Natuurlijker dan dat kun je het eigenlijk niet bedenken. Wat overblijft is vruchtbare compost, dat weer als voeding kan dienen voor andere organismen. Volledig circulair.

Duurzaam, en efficiënt ook. Want onderzoek toont aan dat het composteren van een mensenlichaam ongeveer een jaar in beslag neemt. Dit is behoorlijke tijdswinst ten opzichte van begraven, waarbij een grafrust van 10 jaar geldt. Met de schaarse ruimte in Nederland nog best een aantrekkelijk argument, naast de overige voordelen.

Composteren is nog op weinig plekken in de wereld toegestaan voor mensenlichamen – de staat Washington is een uitzondering. Daar vindt dit proces binnen plaats – in afgesloten ruimtes in gebouwen in de stad. Zo wordt het proces nog eens versneld en neemt het slechts enkele weken in beslag.

Er is meer onderzoek nodig om ook dit als mogelijkheid aan te kunnen bieden in Nederland, maar daar wordt aan gewerkt.

Dus – wat wil jij? Wil je worden begraven, gecremeerd, geresomeerd of gecomposteerd?